Queer Amsterdam x CinemAsia – CinemAsia Film Festival 2024 (2024)

byjuliakobielska

CinemAsia Film Festival is joining forces together with Asian Pride during Queer Amsterdam (July 3 – August 4) to curate an unforgettable series of events celebrating the rich diversity of Asian queerness!

Vol trots slaat CinemAsia de handen ineen met Asian Pride tijdens Queer Amsterdam om een onvergetelijke reeks evenementen te organiseren ter viering van de rijke diversiteit aan Aziatische queerness! Bekijk onze twee speciale filmvertoningen gevolgd met een aftertalk of en duik dieper in de film met onze filmclubsessie. Maar dat is niet alles – als onderdeel van het Asian Pride-programma onthullen we nog meer community events, die veiligere ruimtes creëren voor dialoog, verbinding, viering en empowerment. Kom en wees onderdeel van deze buitengewone community die de veelheid aan stemmen en verhalen van Aziatische queers in de schijnwerpers zetten!

Het beste van alles is dat sommige evenementen volledig gratis zijn, waardoor iedereen de kans krijgt om deel te nemen en nieuwe connecties te maken.

Queer Amsterdam x CinemAsia – CinemAsia Film Festival 2024 (1)

I Am What I Am + After Talk

Regisseur Tamada Shinya | 2022 | Japan

woensdag, juli 10 – 21:00 – 23:00, Studio/K

De dertigjarige Kasumi, gespeeld door Toko Miura, bekend van Drive My Car (2021), is nog altijd single en niet geïnteresseerd in romantiek tot grote frustratie van haar moeder Onder de druk van een gearrangeerd huwelijk ontmoet ze onverwacht een geestverwant.

Met de steun van haar vriendin Maho probeert Kasumi een authentiek leven te leiden en wil ze breken met de rigide verwachtingen waaraan jonge vrouwen moeten voldoen. I Am What I Am biedt een oprecht en gevoelige verkenning van aseksuele identiteit en bevraagt waarom romantische liefde als essentieel wordt gezien voor een gelukkig leven. Deze anti-romance werpt een licht op degenen die zich verzetten tegen maatschappelijke normen en vertelt een onderbelicht en ontroerend verhaal over een strijd voor zelfacceptatie en vrijheid.

Aftertalk
Blijf hangen voor een boeiend nagesprek na de filmvertoning. We zullen dieper ingaan op aseksualiteit, intersectionaliteit en queer (Aziatische) representatie binnen de film en daarbuiten met Yuè Leentjens en Amber Witsenburg (voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Aseksualiteit, NOA), gemodereerd door Zoë Horsten.

Bestel hier je kaartjes!

Queer Amsterdam x CinemAsia – CinemAsia Film Festival 2024 (2)

Solids By The Seashore + Film Club

Regisseur Patiparn Boontarig | 2023 | Thailand

zaterdag, juli 13 – 16:00 – 19:00, Studio/K

In een zuidelijk kustplaatsje, op een ooit zanderig strand, weggespoeld door hoge vloedgolven en nu vervangen door kunstmatige zeeweringen, ontmoeten twee jonge vrouwen elkaar. Het leven van Shati, een vrouw uit een moslimfamilie, en Fon, een activistische kunstenares, raakt met elkaar verweven als Fon op bezoek is voor haar nieuwe expositie.
Terwijl hun relatie tot bloei komt, worstelt Shati met een innerlijke strijd tussen haar groeiende verlangens en culturele normen. Gevangen tussen angst en verlangen, maakt Shati een moedige beslissing om haar eigen pad te vinden.
Door de relatie tussen Shati en Fon onderzoekt de film op subtiele wijze hoe tradities en maatschappelijke verwachtingen hun zelfontdekking definiëren. Tegen de achtergrond van een kustplaatsje, gevormd door klimaatverandering, verkent regisseur Patiparn Boontarig de krachten die onze wereld beïnvloeden.

Filmclub
Ben jij een filmliefhebber die graag diepgaande film gesprekken voert? Doe mee met onze Filmclub, waar we dieper ingaan op verschillende aspecten van de film. Tijdens de filmclub is een speciale gast aanwezig, die binnenkort wordt onthuld.

Dit is de perfecte plek om andere filmliefhebbers te ontmoeten. Thee en snacks zijn van het huis!

Let op: je hoeft de film niet gezien te hebben om deel te nemen aan het filmclub evenement. We raden echter sterk aan om de film van tevoren te bekijken.

Bestel hier je kaartjes!

queer.red x CinemAsia

We are thrilled to announce another exciting collaboration during Queer Amsterdam with queer.red. Mark your calendarand come celebrate solidarity amongst communities with us!

Queer Amsterdam x CinemAsia – CinemAsia Film Festival 2024 (3)

Fly in Power

Dir. Yin Q and Yoon Grace Ra | 2023 | USA

Thursday, 11 July – 19:15 – 20:40, LAB111

Fly in Power is an award-winning documentary that follows Charlotte, a Korean massage worker and core organizer of Red Canary Song (RCS): a social justice collective of Asian diasporic massage workers, sex workers and allies who basebuild through mutual aid. Through her story, we learn how the incarceration system is pitted against Asian migrant women and their survival. Other RCS members, including Khokhoi, a young body worker, and Prof Elena Shih, Brown University, share powerful insights that debunk the myths of sex trafficking.

The film is a glimpse into the intimate spaces that not only connect these workers, but is also a testament to the global advocacy of women’s rights to work and thrive. This is the first film to center the narrative of an Asian massage worker in her own words, with her own agency of storytelling and editing. The intention of Fly in Power is to honor their practices of care, autonomy, and survival and to raise awareness of the oppressive systems that face us all.

In 2023 Fly in Power won the Grand Jury Prize for Best Documentary at the LAAPFF. It has been screened at festivals such as the San Francisco Sex Worker Arts and Film Festival, Red Umbrella Film Festival, The 46th Asian International Film Festival, Tucson Sex Worker Film Festival, as well as at numerous academic institutions and community screenings nationally and globally.

Get your tickets here!

Queer Amsterdam x CinemAsia – CinemAsia Film Festival 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 5677

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.